RJ耐腐蚀修复产品现场修补搪瓷反应釜方案

受某化纤化工企业委托,对其损坏的20000L搪瓷反应釜进行现场搪瓷反应釜修补,通过对设备勘察以及维修过程中出现的情况,对所修搪瓷设备损坏情况、原因及修复情况叙述如下:

..........................................点击标题 查看全文..........................................
«12»